idea boardz – לוח שיתופי

IDEA BOARDZ – יצירת לוח שיתופי המחולק לנושאים.

 • היוצר קובע כמה קטגוריות יוצגו למשתתפים ומה הכותרת של כל קטגוריה (לא ניתן להוסיף קטגוריות במהלך הפעילות).
 • היוצר שולח את הקישור למשתתפים.
 • המשתתפים יכולים:
  • להוסיף פוסטים בקטגוריות השונות.
  • לערוך/למחוק פוסטים של עצמם וגם של אחרים – חיסרון !!
  • לסמן פוסטים ב-like.
  • להציג את הפוסטים לפי קטגוריה או לפי מספר הלייקים אותם קיבלו.
  • לייצא את התוצר כקובץ xls (כל קטגוריה תוצג כלשונית נפרדת).
   קיימת תקלה באפשרות לייצוא קובץ pdf.

מדריך מאת גילה קיסילביץ