Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Jigidi – פאזל מקוון

JIGIDI – הכלי מאפשר יצירת פאזל מקוון מתמונה שיש על מחשבכם.


מדריך מאת יוסי ברק


מדריך מאת גילה קיסילביץ


Exit mobile version