kumospace – מרחב ווידאו-צ’ט פיזיטלי

KUMOSPACE – פלטפורמה לבניית מרחבי ווידאו-צ’ט פיזיטליים.

מרחבי ווידאו-צ’ט פיזיטליים הם מרחבים סינכרוניים לקיום מפגשים קבוצתיים.
המרחב הווירטואלי מעוצב כמקום פיזי – כיתה, פארק, משרד וכד’.
המשתתף יכול לנוע בתוך המרחב באמצעות כפתורי החיצים ו/או העכבר.
במרחב נעשה שימוש בווידאו ובאודיו מרחביים – פירוש הדבר שכל משתתף שומע ומדבר רק עם מי שקרוב אליו בתוך המרחב.
בכניסה למרחב מתחברים המשתתפים למצלמת הווידאו והמיקרופון שלהם, ובזמן שהם נעים במרחב הם יכולים לבחור האם להצטרף / להתרחק משיחה עם משתתף אחר או קבוצת אנשים. כך שרק כאשר שני ממשתתפים (או יותר) יתקרבו האחד אל השני הם יוכלו לשמוע ולראות האחד את השני, ממש כמו בחיים האמיתיים.


  • בעת יצירת החשבון תצרו את כתובת חדר הפגישות שלכם ותוכלו לבחור את מראה החדר (ניתן לשנות את המראה בהמשך).
  • כל חדר מוגבל ל-30 משתתפים בו זמנית. ניתן לייצר מספר חדרים וכך להגדיל את התפוסה עד ל-240 משתתפים (8 חדרים). בעת הכניסה לקישור ששלח המורה, התלמיד יבחר לאיזה חדר להכנס.
  • המורה יכול לקבוע האם תלמידים מחויבים להכנס עם חשבון. אם קבע שלא, אז התלמיד יוכל לבחור האם ליצור לעצמו חשבון או שלא (לחיצה על Continue without an account).
  • התנועה בתוך החדר היא באמצעות העכבר / מקשי החיצים (ניתן להיעזר גם במפת החדר).
  • כל משתתף יכול לשלוח הודעת צ’אט לכל החדרים / למי שבחדר בו הוא נמצא / למי שנמצא ממש לידו באותו החדר / למשתתף ספציפי (גם אם הוא בחדר אחר).
  • המורה יכול בכל רגע לעשות שימוש במגהפון כדי לשדר לכל מי שנמצא בחדר הספציפי או בכל החדרים (התראה, מסיימים בעוד מספר דקות. או עברו לשלב הבא).
  • בכל שלב תראו סביב עצמכם עיגול. מי שבתוך העיגול ישמע אתכם, מי שמחוצה לו לא ישמע אתכם.
  • כדי לצאת מחדר ולעבור לחדר אחר, ניתן ללחוץ בכל שלב על exit כדי לחזור לרשימת החדרים. או לחילופין לצאת מחלון הדפדפן ולהכנס שוב לקישור ששלח המורה.
  • שימו לב: התלמידים יכולים להכנס לחדר גם אם אינכם נמצאים בו. לכן הקפידו למחוק את המרחב בסיום הפעילות.