Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

בניית מרחבי ווידאו-צ’ט פיזיטליים

מרחבי ווידאו-צ’ט פיזיטליים הם מרחבים סינכרוניים לקיום מפגשים קבוצתיים.

המרחב הווירטואלי מעוצב כמקום פיזי – כיתה, פארק, משרד וכד’.

המשתתף יכול לנוע בתוך המרחב באמצעות כפתורי החיצים ו/או העכבר.

במרחב נעשה שימוש בווידאו ובאודיו מרחביים – פירוש הדבר שכל משתתף שומע ומדבר רק עם מי שקרוב אליו בתוך המרחב.
בכניסה למרחב מתחברים המשתתפים למצלמת הווידאו והמיקרופון שלהם, ובזמן שהם נעים במרחב הם יכולים לבחור האם להצטרף / להתרחק משיחה עם משתתף אחר או קבוצת אנשים. כך שרק כאשר שני ממשתתפים (או יותר) יתקרבו האחד אל השני הם יוכלו לשמוע ולראות האחד את השני, ממש כמו בחיים האמיתיים.


קיימים מספר כלים ליצירת מרחבי ווידאו-צ’ט פיזיטאליים, כאשר לכל אחד מאפיינים אחרים.
כולם מתאימים לסוג של מינגלינג, חלקם מתאימים לעבודה בקבוצות, ליצירת פעילות יריד דוכנים ועוד.
חלק מהכלים מאפשרים שיח בלבד (ווידאו, אודיו וצ’ט), אחרים מאפשרים הטמעת אתרים / מוסיקה ועוד.


כלים לבניית מרחבי ווידאו צ’ט פיזיטליים:


Exit mobile version