Link to Text Fragment – תוסף לדפדפן

Link to Text Fragment – תוסף לדפדפן כרום המאפשר הדגשת משפט בטקסט אינטרנטי ויצירת קישור אליו.

התקינו את התוסף > גשו לעמוד האינטרנט המבוקש והדגישו את המשפט אליו תרצו להפנות את תשומת לב התלמידים > קליק ימני בעכבר > copy link to selected text > שלחו לתלמידים את הקישור שהועתק – כשהתלמידים יכנסו אל הקישור הם יופנו ישירות אל המקום שהדגשתם בטקסט (יודגש בצהוב).


מדריך מאת ליאור שפירא