ziplet – איסוף משובי תלמידים

ziplet – איסוף משובי תלמידים.

מתאים במיוחד למתודת “כרטיס יציאה”, בחינת השקפות התלמידים, בחינת אקלים כיתתי ורווחת הלומדים. ניתן לעשות שימוש במאגר השאלות המוכן (יש כמובן לתרגמו לעברית) או להזין שאלות מקוריות משלכם.


סוגי שאלות:

 • דירוג על גבי סקאלה של 1-7. ניתן להתאים את משמעות המספרים לפי הצורך. כך 7 יכול לייצג הבנה / הסכמה וכו’.
 • דירוג באמצעות סקאלה של סמיילים.
 • תשובה פתוחה
 • שאלת סקר Multiple choice:
  • תלמיד יכול לבחור תשובה אחת בלבד / יותר מתשובה אחת
  • תלמיד יכול להזין טקסט חופשי
  • מאחר ומדובר בשאלות סקר, אין אפשרות לקבוע תשובה נכונה

ניתן לשלב באותה שאלה התשובה הפתוחה עם כל אחת מהתשובות האחרות וכך ליצור שאלה שבה התלמיד גם מדרג את מידת הבנתו/עמדתו וגם מנמק את בחירתו. ניתן גם לקבוע שהחלק של התשובה הפתוחה יהיה רשות.

המורה יכול לקבוע האם לאפשר לתלמידיו לבחור להשיב באנונימיות.

ניתן לקבוע תזמון לשאלות או לפרסמן באופן מידי.

מורה יכול להגיב לתשובה ששלח תלמיד.


רישום תלמידים מצריך כתובות דוא”ל.
מורה יכול להזמין תלמידיו באמצעות הזנת כתובות הדוא”ל שלהם (אפשר גם באמצעות קלאסרום), כך ישויכו אוטומטית לכיתתו. או לחילופין באמצעות משלוח קישור וקוד כיתה (התלמידים בכל מקרה ידרשו לבצע רישום).


חיסרון: דורש הרשמת תלמידים, אך זה כמובן הכרחי בשל אפשרות המורה להגיב לתשובת התלמיד.


מגבלות הגרסה החינמית:

 • עד 3 קבוצות, כל קבוצה יכולה לכלול עד 2 מורים + עד 50 תלמידים.

גרסת דפדפן | אפליקציית ios | אפליקציית אנדרואיד