Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

יויו מחולל מבוכים להדפסה

יויו מחולל מבוכים להדפסה

המבוך הספציפי הודבק ב-ppt ונוספו לו הטקסט והאיורים

Exit mobile version