synth – יצירת פודקאסט כיתתי או דיון מבוסס אודיו או סרטונים

*** הכלי נסגר בספטמבר 2022 ***

SYNTH – יצירת פודקאסט כיתתי או דיון מבוסס אודיו/סרטונים, ללא צורך בחשבונות תלמידים.

  • הכלי מאפשר יצירת ערוץ פודאסט כיתתי / דיון מבוסס אודיו או סרטונים
  • המורה ייתן לתלמידים גישה לערוץ באמצעות משלוח קישור + קוד פעילות
  • כניסת התלמידים תתבצע באמצעות הזנת קוד הפעילות (מתאים במיוחד לתלמידים צעירים מתחת לגיל 16, אשר אין ברשותם מייל) + שם, או באמצעות הרשמה לכלי.
  • כל תלמיד יכול לפרסם הקלטות קול או ווידאו בכלי (ההקלטה בכלי עצמו). יש לצרף להקלטה כותרת. ניתן לצרף גם קישור.
  • תכני התלמידים יוצגו רק למורה עד לפתיחתם על ידו לצפיית כולם
  • מורה יכול לבחור תוכן של תלמיד מהערוץ
  • תלמידים יכולים להגיב האחד לשני באמצעות טקסט / אודיו / ווידאו. תגובות האודיו/ווידאו יוצגו רק לאחר אישור המורה. תגובות טקסט יוצגו באופן מידי.

מדריכים מאת הילי זוורו