Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

כתב סתרים בקוד מורס

מעוניינים לייצר פעילות לחדר בריחה המבוססת על קוד מורס?

מצורפים כלים לתרגום טקסט בעברית ואנגלית לקוד מורס, אותו גם ניתן להוריד כקובץ שמע.


Exit mobile version