Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

video link – שיתוף סרטון יוטיוב נקי מפרסומות

VIDEO LINK – מאפשר למורה לשלוח אל תלמידיו קישור לסרטון You Tube מבלי שהתלמידים יהיו חשופים לפרסומות, תגובות, סרטונים אחרים.

(בעבר הכלי נקרא Safe YouTube)

Exit mobile version