mult.dev – מפה מונפשת

mult.dev – יצירת מפה מונפשת הממחישה בצורה וויזואלית מסלול הליכה / נסיעה / טיסה.

  • הזינו את המקומות בהם ביקרתם / ביקרה הדמות עליה הנכם מלמדים.
  • סמנו האם מדובר בהליכה / נסיעה ברכב / טיסה וכד’.
  • הזינו כותרת
  • קבעו מהירות
  • את התוצר ניתן לשתף כקישור / קוד הטמעה לאתרים / סרטון mp4

שימו לב: מתאים במיוחד להצגת יעדים המרוחקים זה מזה.


מדריך מאת גילה קיסילביץ