Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

mult.dev – מפה מונפשת

mult.dev – יצירת מפה מונפשת הממחישה בצורה וויזואלית מסלול הליכה / נסיעה / טיסה.

שימו לב: מתאים במיוחד להצגת יעדים המרוחקים זה מזה.


מדריך מאת גילה קיסילביץ


Exit mobile version