Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

קייטנות הקיץ הדיגיטליות למורים חוזרות זו השנה ה-6 !! 

קייטנות הקיץ הדיגיטליות למורים חוזרות זו השנה ה-6 !! 😊

רגע לפני שיושבים לרענן את מערכי השיעור וההפעלות לשנת הלימודי תשפ”א, מוזמנים להצטרף לפעילויות הקיץ למורים.
השנה יפעלו חמישה מסלולי למידה שונים, במהלכם נלמד מגוון כלים דיגיטליים אשר יסייעו לנו כמורים בתהליכי הוראה-למידה-הערכה:

כל הפעילויות בהנחיית אפרת מעטוף, כלים קטנים גדולים.


כל משתתף יהנה מהדרכה וליווי:

⭐️ מפגשי הדרכה סינכרוניים (בתאריכים שצוינו מעלה).
⭐️ גישה להקלטות המפגשים למשך שבועיים.
⭐️ גישה להדרכות על הכלים שנלמדו למשך שנה.
⭐️ ליווי ותמיכה בקבוצת whatsapp למשך חודשיים.

⭐️ שימו לב: מי שנרשם ל-3 מפעילויות הקיץ מקבל את קורס מומחים בכלים קטנים גדולים מתנה!!


Exit mobile version