TwoSeven – צפייה משותפת

TwoSeven – פלטפורמה המאפשרת צפייה משותפת בסרטוני youtube, netflix, vimeo ועוד.

מתאים במיוחד לשיעורים המתקיימים מרחוק.

המורה יכול לקבוע האם במהלך הצפייה יוכלו התלמידים להפעיל מיקרופונים ומצלמות. וגם האם לאפשר לתלמידים לעצור את הסרטון עבור כולם.

יש לשלוח לתלמידים את הקישור לחדר הצפייה, התלמידים ידרשו להתחבר באמצעות כתובת דוא”ל.