Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Blooket – מחולל משחקים

BLOOKET – מחולל משחקים.


בעת הפעלת המשחק (solo או host) יהיה עליכם לקבוע מה אופי המשחק אותו ישחקו התלמידים:

 1. cafe – משחק solo & משחק host
 2. tower defense – משחק solo & משחק host
 3. crazy kingdom – משחק solo & משחק host
 4. tower of doom – משחק solo & משחק host
 5. factory – משחק solo & משחק host
 6. blook rush – משחק host
 7. gold quest – משחק host
 8. fishing frenzy – משחק host
 9. crypto hack – משחק host
 10. battle royale – משחק host
 11. recing – משחק host
 12. classic – משחק host

מדריך מאת הילי זוורו


Exit mobile version