Vocabboost – תוסף ליצירת פעילות השלמת מילים

Vocabboost – תוסף ליצירת פעילות קלוז להשלמת מילים (cloze)

שימו לב: הפעילות מתאימה למהלך שיעור פרטני או למהלך שיעור פרונטאלי בו המורה פונה בכל עם לתלמיד אחר לצורך השלמת הטקסט.


מדריך מאת גילה קיסילביץ