noises – צלילי רקע

noises – מגוון צלילי רקע לעידוד פרודוקטיביות (מים זורמים, בית קפה, אש, ועוד).

מתאים ליצירת אווירה בשעת קריאה או מדיטציה. וגם לצורך תרגיל בו התלמידים מתבקשים להמחיז סיפור על רקע הצלילים (ביקור בבית קפה, טיול לנהר ועוד).


מדריך מאת גילה קיסילביץ