Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

photocartoon

photocartoon – המרת תמונה לקריקטורה או ציור, הוספת אפקטים ומסגרות.

חיסרון: לוגו הכלי מופיע על גבי התמונה.


מדריך מאת גילה קיסילביץ


Exit mobile version