Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

נפתחו מחזורים נוספים !!! מרתון בניית אפליקציה לכיתה ומרתון בניית אתר לימודי

בשל הביקוש, נפתחו מחזורים נוספים של
מרתון בניית אפליקציה לכיתה & מרתון בניית אתר לימודי.

ניפגש בחופשת החנוכה ליום למידה מרתוני מבוקר עד ערב, ובסופו נצא עם אפליקציה או אתר מותאמים בדיוק לצרכינו, אותם נוכל להמשיך ולעדכן גם בהמשך במגוון תכנים נוספים.


פרטים והרשמה בקישור.
להתראות בחופשה 😊 אפרת מעטוף

Exit mobile version