Solfy – תרגול שירה

Solfy – לומדת אונליין, אינטראקטיבית, מבוססת בינה מלאכותית.

*** גאווה ישראלית !

הפונקציה Program מאפשרת גישה לכל חומרי ההוראה ללא הגבלות והאזנה לסולפג’ים באמצעות פונקציית Play. אין צורך בהרשמה לשימוש בפונקציה זו.

בבית הספר היסודי, במסגרת שיעורי המוזיקה יכול המורה להשתמש בסולפי באמצעות לפטופ ומקרן, כדי להדגים את הסולפג’ים בקול של סולפי או בקולו האישי. התלמידים יעקבו אחרי התווים על המסך, יקשיבו לדוגמאות ,ישירו ביחד “בלב” ואחר כך בקול רם, עם כל הכיתה או בקבוצות.

הפונקציה Practice מספקת משוב על דיוק הביצוע, כולל תיעוד. לצורך כך, על המורה להירשם אל הכלי וליצור קבוצת לימוד, אליה יצטרפו תלמידיו. כתובת מייל ליצירת קשר עם צוות האתר (בעברית) לצורך יצירת קבוצה –  4Solfy@gmail.com