CHROME MUSIC LAB – מעבדת המוזיקה

CHROME MUSIC LAB – מעבדת המוזיקה של Chrome הוא פרויקט מוזיקה של Google.

מעבדת המוזיקה מאפשרת לכל אחד להתנסות ביצירת מוזיקה באופן דיגיטלי. כולל אפשרו לשמור את המנגינה (לחיצה על save) ולשתפה עם אחרים באמצעות משלוח קישור.

בפעילות SHARED PIANO תוכלו אף ליצור חדר נגינה, להזמין אליו אחרים (באמצעות משלוח קישור) ולנגן ביחד עימם (עד 10 נגנים).


הדרכה מאת גילה קיסילביץ