skribbl – משחק ניחוש ציורים

skribbl – משחק ניחוש ציורים

המורה קובע רשימת מילים (מומלץ להציע מספר רב של מילים) > כל תלמיד בתורו בוחר מילה מתוך 3 שמוצעות לו ומאייר אותה (האחרים לא יודעים איזו מילה בחר) > התלמידים האחרים צריכים לנחש על סמך ציורו מהי המילה, תוך 80 שניות ולכתוב את תשובתם בצ’ט. ככל שהתלמיד יקליד את המילה מהר יותר, כך הוא יזכה בניקוד גבוה יותר.

  • מוגבל ל-12 משתתפים

מדריך מאת נטע אלג’ם