Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

skribbl – משחק ניחוש ציורים

skribbl – משחק ניחוש ציורים

המורה קובע רשימת מילים (מומלץ להציע מספר רב של מילים) > כל תלמיד בתורו בוחר מילה מתוך 3 שמוצעות לו ומאייר אותה (האחרים לא יודעים איזו מילה בחר) > התלמידים האחרים צריכים לנחש על סמך ציורו מהי המילה, תוך 80 שניות ולכתוב את תשובתם בצ’ט. ככל שהתלמיד יקליד את המילה מהר יותר, כך הוא יזכה בניקוד גבוה יותר.


מדריך מאת נטע אלג’ם


Exit mobile version