Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Cloud Audio Recorder

Cloud Audio Recorder – כלי המאפשר יצירת הקלטה קולית ושמירתה על המחשב כקובץ mp3.


מדריך מאת גילה קיסילביץ


Exit mobile version