whimsical – מפות חשיבה ותרשימי זרימה

whimsical – מרחב עבודה וויזואלי לחשיבה ושיתוף פעולה, המזמן יצירת מפות חשיבה, תרשימי זרימה, לוח פתקיות ומסמכים.

מדריך מאת גילה קיסילביץ