חנוכייה ווירטואלית

virtualmenorah – הדלקת חנוכייה ווירטואלית, מתאים במיוחד למקיימים מסיבת חנוכה סינכרונית.

בוחרים את צבע הנרות, משך זמן הבעירה, מציבים בקנים שמש ונרות ומדליקים אותם.