Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

virtual vacation – לחוות את העולם מהכיתה

virtualvacation – אתר זה מזמן לנו צילומי ווידאו ממקומות שונים בעולם.

ניתן לבחור בנקודת מבט רגלית, רכב, טיסה או מבט מהחלון.

אישית הכי אהבתי את האפשרות לצפות ב-live במתרחש בנקודה ספציפית בעולם.


הדרכה מאת גילה קיסילביץ


Exit mobile version