Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

החלה ההרשמה לקורסי החורף!! ויש גם מתנה :)

נרשמים ל-3 קורסים החורף ומקבלים את קורס מומחים בכלים גדולים מתנה !!!

Exit mobile version