polls.io – סקר של שאלה בודדת

polls.io – יצירת סקר של שאלה בודדת, ללא הרשמה.

  • אין מגבלה על מספר אפשרויות התשובה.
  • ניתן לשתף כקישור / להטמיע באתר.
  • שימו לב: בעת כניסה לקישור יראו התלמידים קודם כל את תוצאות הסקר עד כה. כדי להצביע יהיה עליהם ללחוץ על כפתור ה-vote.
  • כל אחד (לא רק היוצר) יכול לעקוב אחר תוצאות הסקר במייל – האפשרות להזנת המייל תופיע באופן חד פעמי בעת לחיצה על כפתור ה-vote.
  • חסרונות:
    • אין אפשרות לערוך/למחוק סקר שנוצר.
    • מי שנכנס לסקר רואה את התוצאות עד כה, לפני שהצביע. חיסרון, משום שעלול ליצור הטיה.

הדרכה מאת גילה קיסילביץ