Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

polls.io – סקר של שאלה בודדת

polls.io – יצירת סקר של שאלה בודדת, ללא הרשמה.

הדרכה מאת גילה קיסילביץ


Exit mobile version