class123 – ניהול כיתה באופן משחוקי

class123 – ניהול כיתה באופן משחוקי, באמצעות חלוקת ניקוד וקביעת תגמולים לתלמידים על התנהגות חיובית.

הכלי מציע גם פונקציות נוספות, כמו גלגל הגרלה, הגרלת תלמיד ספציפי, טימר, מד רעש, ועוד.


מדריך כתוב באנגלית מאתר הכלי


הדרכה באנגלית מאת הילי זוורו


פלייליסט הדרכות מצולמות באנגלית