Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

link tree – יצירת עמוד קישורים

link tree – יצירת מאגר קישורים שימושיים.

בכל חשבון ניתן ליצור עמוד קישורים אחד.


הדרכה מאת גילה קיסילביץ

Exit mobile version