word – שינוי גופן ברירת המחדל

מעוניינים לשנות את מאפייני גופן ברירת המחדל במסמכי ה-word החדשים אותם אתם יוצרים ?

מצורף מדריך מאת גילה קיסילביץ