Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

word – שינוי גופן ברירת המחדל

מעוניינים לשנות את מאפייני גופן ברירת המחדל במסמכי ה-word החדשים אותם אתם יוצרים ?

מצורף מדריך מאת גילה קיסילביץ


Exit mobile version