Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

flaticon – מאגר אייקונים ומדבקות

flaticon – מאגר אייקונים ומדבקות.

קיים גם תוסף ל-google docs ו-google slides

הדרכות על האתר והתוסף מאת גילה קיסילביץ


Exit mobile version