טכנולוגיות למידה: עדכון גרסה

מתעניינים בהיבט התיאורטי של תחום טכנולוגיות הלמידה?

הקורס טכנולוגיות למידה: עדכון גרסה, פותח על ידי אוניברסיטת תל-אביב ומוצע חינם במסגרת קמפוס IL.

הקורס מציע הסברים על מושגי יסוד ותיאוריות מתחום טכנולוגיות למידה, מאפייני סביבות למידה, מודלים חינוכיים ללמידה מקוונת, למידה עצמית, למידה שיתופית וחברתית, למידה באמצעות משחקים. הקורס עוסק גם באתגרי הלומד המקוון – מיומנויות, הזדמנויות והיבטים אתיים ובאתגרי המורה בעידן המקוון – מיומנויות, הזדמנויות והיבטים אתיים.

חלק מיחידות הקורס פתוחות כבר כעת. נוספות יפתחו בקרוב (ראו סילבוס בסביבת הקורס).