Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

calendly – הזמנת פגישה

calendly – כלי המאפשר קביעת מועדים פנויים, מהם יוכלו התלמידים/מורים/הורים לבחור את המועד המתאים להם ביותר לפגישה / שיעור פרטני / שיחה ביום הורים וכד’.


מדריך מאת אנה ביילינה

מדריך מאת אלדד אראל


Exit mobile version