Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

spinnerwheel – גלגלי הגרלה מרובים

spinnerwheel – הכלי מאפשר יצירת גלגל הגרלה בודד או מספר גלגלי הגרלה שיפעלו במקביל.


Exit mobile version