artivive – מציאות רבודה

artivive – מציאות רבודה.

הוספת שכבת מידע דיגיטלית של gif או סרטון, כולל קישור לתמונה.

כל פעילות כוללת תמונת טריגר + שכבת מידע המתקבלת לאחר הסריקה. שכבת המידע יכולה לכלול סרטון/gif. ניתן להוסיף לשכבת המידע טקסט וקישור.

מגבלות הגרסה החינמית: עד 50 צפיות בחודש בתכנים שהועלו לחשבון.

סוגי קבצים:

  • תמונת טריגר מסוג png או jpg, משקל עד 12mb, גודל 320px-10000px.
  • שכבת מידע מסוג gif או מסוג סרטון mp4 במשקל של עד 100mb, גודל מינימאלי 320px. אין מגבלת אורך רשמית, אך ההמלצה היא עד 45 שניות.