Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

qrtoon – יצירת qrcode מאוייר

qrtoon – יצירת qrcode מאוייר משולב פנים.


הדרכה מאת גילה קיסילביץ


Exit mobile version