Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Choice Removal – תוסף לביטול אופציות תשובה

Choice Removal – תוסף לביטול אופציות תשובה בשאלון google forms.


הדרכה מאת נדב שמגר


Exit mobile version