Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

צייר בתלת מימד – Windows

צייר בתלת מימד – פועל במערכת הפעלה Windows 10 גירסה 0.16299 ואילך


הדרכה מאת יעל תמיר

הדרכה מאת ניצן חורי

הדרכה מאת המדריכיונר


Exit mobile version