Screencastify – תוסף צילום מסך

Screencastify – תוסף צילום מסך לדפדפן כרום, כולל אפשרות להוספת שאלות על גבי הסרטון ואיסוף תשובות תלמידים.

מגבלות הגרסה החינמית:

  • הקלטת סרטון באורך של עד 5 דקות.
  • יייצוא תוצר עריכת סרטון באורך של עד 5 דקות.
  • עד משימה אחת פעילה בכל זמן נתון.

הדרכה על התקנת התוסף מאת אריק בורנשטיין

הדרכה על הקלטת המסך מאת אריק בורנשטיין

הדרכה על עריכת הווידאו מאת אריק בורנשטיין

הדרכה על הוספת שאלות מאת אריק בורנשטיין

הדרכה על יצירת משימה מסוג הקלטת סרטון באמצעות הכלי ללומדים, מאת אריק בורנשטיין