Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Textanim – יצירת תמונת טקסט מונפש

Textanim – יצירת gif של טקסט באנגלית מונפש עם טקסטורות.


מדריך מאת גילה קיסילביץ


Exit mobile version