Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

openshot – עריכת סרטונים

openshot – תוכנה לעריכת סרטונים. נדרשת הורדה של התוכנה למחשב.


סדרת הדרכות מאת אלונט ניו מדיה


סדרת הדרכות מאת Itay Dali


Exit mobile version