readlee – משימת קריאה בקול לשיעורי אנגלית

Readlee – משימת תרגול קריאה בקול, לשיעורי אנגלית.

המורה יוצר כיתה > מקצה לתלמידים טקסט קריאה באנגלית (בעברית לא עובד טוב…) > שולח אל התלמידים את הקישור לכיתה > התלמידים נכנסים לקישור (התלמידים ידרשו למייל לצורך התחברות) > התלמידים נכנסים למשימה, לוחצים על כפתור ההקלטה ומקריאים את הטקסט קול רם, בסיום לוחצים על שליחה > המורה מקבל דו”ח מפורט על זמן הקריאה, סך המילים שנקראו, מילים ייחודיות שנקראו, מהירות הקריאה, איזה חלק מהטסקט הוקרא. כולל אפשרות של המורה להאזין להקלטה.

בגרסה החינמית ימחקו נתוני התלמידים לאחר 30 יום.