finger Picker – הגרלת אצבעות

finger Picker – הגרלת אצבעות למכשירים ניידים.

הכנסו לקישור ממכשיר טאבלט, טלפון חכם, או מחשב עם מסך מגע > בקשו מהמשתתפים להניח כל אחד אצבע על המסך > מיקומה של כל אצבע יסומן בכדור הגרלה צבעוני > המתינו > בתום הספירה לאחור תראו מיקומה של איזו אצבע נותר מסומן בכדור – זה המשתתף שעלה בגורל!

מתאים במיוחד כדי לעורר את הלמידים במהלך שיעור פרטני – תוכלו לשאול שאלה, לבקש מהתלמידים להניח אצבע על המכשיר ומי שיעלה בגורל יתבקש לנסות ולענות עליה.