vimboard – עונים על שאלות וחושפים תמונה

*** נכון לתאריך 28.2.2023, הכלי אינו פועל ***

vimboard – משחק תחרותי בו עונים על שאלות וחושפים תמונה.

  • תלמידים נדרשים רק להזין שם בכניסה.
  • אין הצהרה באתר הכלי על מספר השחקנים אשר יכולים לשחק בו זמנית.

הדרכה מאת גילה קיסילביץ