Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

pbnify – מחולל דפי צביעה לפי מספרים

pbnify – מחולל דפי צביעה לפי מספרים


מעלים תמונה > בוחרים את סט הצבעים > לוחצים על pbnify > כדי לראות תצוגה מקדימה של התוצר המבוע לוחצים על filled > לשמירת דף הצביעה לוחצים על outline 


Exit mobile version