Sage Modeler – בניית מודלים דינמיים

Sage Modeler – בניית מודלים דינמיים.

הכלי מאפשר לתלמידים לבנות מודלים דינמיים הממחישים תופעות מדעיות, תוך התבססות על נתונים מהעולם האמיתי.


מדריך מאת שני גולדשטיין


*** תודה לדבורית כהן על השיתוף !